حراج رایگان

    هزینه کوپن تخفیف این نوع از حراج معادل صفر است، تمام کاربران حراجت می‌توانند هر 7 روز یک بار در حراج رایگان ثبت نام نمایند.
    مدت زمان برگزاری حراج های رایگان 5 دقیقه است و بعد از اتمام 5 دقیقه با ارسال هر پیشنهاد جدید از سمت شرکت کنندگان زمان حراج 10 ثانیه تمدید می‌شود.

    VIP

    تبدیل حساب به vip و بهره مندی از امکانات ویژه

    تبدیل حساب به vip