حراج های دارای تضمین تخفیف

    برای شرکت در این نوع از حراج ابتدا باید کوپن تخفیف کالای مورد نظر را تهیه نمایید تا بتوانید رایگان در حراج شرکت کنید. این نوع حراج دارای تضمین تخفیف است و به این معنی است که سقف حراج از قیمت اصلی کالا بسیار کمتر خواهد بود و برنده حراج تحت هر شرایطی کالا را با قیمت و تخفیف بسیار مناسب می‌تواند خریداری نماید و سایر شرکت کنندگان نیز با کوپن تخفیفی که در ابتدای حراج تهیه نموده اند می‌توانند کالا را با تخفیفی معادل (1/5 - یک و نیم) برابر هزینه کوپن تخفیف از سبد خرید تهیه نمایند

    VIP

    تبدیل حساب به vip و بهره مندی از امکانات ویژه

    تبدیل حساب به vip