مزایده آزاد

    هزینه کوپن مزایده ازاد معادل صفر است. مدت زمان برگزاری مزایده ازاد از یک روز تا هفت روز متغییر است و تا زمانی که مزایده تمام نشده باشد می‌توانید ثبت نام نمایید. بعد از اتمام مزایده کالا فقط به سبد خرید برنده اضافه می‌شود. شرکت کننده ای که در مزایده ازاد برنده شده است، در صورتی که طی 24 ساعت هزینه کالا را پرداخت نکند مشمول جریمه ای معادل 5 درصد ارزش نهایی کالا خواهد شد (این جریمه به کیف پول شرکت کننده در حراجت تعلق خواهد گرفت)

    VIP

    تبدیل حساب به vip و بهره مندی از امکانات ویژه

    تبدیل حساب به vip