لیست کاربران خاطی

  توجه داشته باشید که هر کاربر بعد از دریافت 10 شکایت در طول 30 روز ، به مدت 7 روز از شرکت در حراج ها محروم خواهد شد
  Amirreza24
  21 شکایت
  49-hatef-1364
  19 شکایت
  Mojiwz
  15 شکایت
  bluebird
  15 شکایت
  JI123
  14 شکایت
  Farhad1006
  13 شکایت
  jumanji
  13 شکایت
  meysamsb97
  13 شکایت
  rezadadashpour
  12 شکایت
  9417070123
  11 شکایت
  VIP

  تبدیل حساب به vip و بهره مندی از امکانات ویژه

  تبدیل حساب به vip